Zorgaanbod
Diensten

BELANGRIJK!

Beste bezoeker,

Vooreerst wens ik jou, mede namens het bestuur en alle medewerkers, van harte een hoopvol en gezond 2022.

Wzc Mariatroon heeft van bij het begin van de coronacrisis in maart 2020 en tot op vandaag de situatie in huis steeds beheersbaar kunnen houden. Wij zijn gelukkig gespaard gebleven van enig drama en hopen dit zo verder te kunnen volhouden. Dit lukt enkel door de dagdagelijkse inspanningen van iedereen. Wij zijn ons er van bewust dat de strenge veiligheidsmaatregelen heel wat beperkingen van onze vrijheden betekent. En niet in het minst voor de residenten. We sparen daarom geen enkele moeite om het evenwicht te vinden tussen enerzijds een hartverwarmende verbondenheid en anderzijds een geruststellende veiligheid. Door de kleine gemeenschap van 108 kwetsbare ouderen die in het woonzorgcentrum samenleven worden wij elke dag opnieuw uitgedaagd om telkens te anticiperen op individuele en snel veranderende situaties en noden. Wij danken iedereen van harte voor het begrip en medewerking in deze bijzondere omstandigheden.

Hieronder vind je de meest actuele info terug met betrekking tot de coronacrisis.

Verhoogde waakzaamheid, aanpassing coronamaatregelen
Info Covid Safe Ticket
Beter Beschermd met FFP2
Bewoner test positief
Vanaf zaterdag 15/01/2022 Cafetaria gesloten
Eerste testresultaat negatief
Resultaat 2e testing

Welkom bij WZC Mariatroon

Mariatroon wil in de regio de referentie blijven die borg staat voor kwaliteit en professionaliteit. Hiervoor zetten onze teams van gedreven medewerkers en vrijwilligers zich dagelijks in. We streven ernaar dat elke bewoner de vraaggestuurde  en onderhandelende zorg- en dienstverlening ontvangt die beantwoordt aan zijn noden, wensen en verwachtingen.

Maak kennis met onze dienstverlening en neem alvast een verdere kijk op onze website!

Heb je vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Johan Vermoesen

algemeen directeur

Johan Vermoesen