Zorgaanbod
Diensten

BELANGRIJK!

Beste bezoeker,

Vooreerst wens ik jou, mede namens het bestuur en alle medewerkers, van harte een hoopvol en gezond 2021.

Wzc Mariatroon is van bij het begin van de coronacrisis in maart 2020 en tot op vandaag nog steeds vrij gebleven van besmettingen met COVID-19. Wij hopen dit zo verder te kunnen volhouden. Dit lukt enkel door de dagdagelijkse inspanningen van iedereen. Wij zijn ons er van bewust dat de strenge veiligheidsmaatregelen heel wat beperkingen van onze vrijheden betekent. En niet in het minst voor de residenten. We sparen geen enkele moeite om het evenwicht te vinden tussen enerzijds een hartverwarmende verbondenheid en anderzijds een geruststellende veiligheid. Door de kleine gemeenschap van 108 kwetsbare ouderen die in het woonzorgcentrum samenleven worden wij elke dag opnieuw uitgedaagd om telkens te anticiperen op individuele en snel veranderende situaties en noden. Wij danken iedereen van harte voor jullie begrip en medewerking in deze bijzondere omstandigheden.

Hieronder vind je de meest actuele info terug met betrekking tot de coronacrisis.

Versoepeling bezoekregeling vanaf 09/06/2021
Veilig blijven te WZC Mariatroon

Welkom bij WZC Mariatroon

Mariatroon wil in de regio de referentie blijven die borg staat voor kwaliteit en professionaliteit. Hiervoor zetten onze teams van gedreven medewerkers en vrijwilligers zich dagelijks in. We streven ernaar dat elke bewoner de vraaggestuurde  en onderhandelende zorg- en dienstverlening ontvangt die beantwoordt aan zijn noden, wensen en verwachtingen.

Maak kennis met onze dienstverlening en neem alvast een verdere kijk op onze website!

Heb je vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Johan Vermoesen

algemeen directeur

Johan Vermoesen