Zorgaanbod
Diensten

BELANGRIJK!

Beste bezoeker,

Zoals u allicht al vernomen hebt via media, wordt de toegang tot het woonzorgcentrum vanaf vandaag verboden voor elke bezoeker.
Uitzonderingen bestaan voor externe hulpverleners (artsen, kinésisten, …) alsook de mantelzorgers die bij ons geregistreerd zijn.

Wij beseffen dat dit een grote impact heeft op de sociale contacten met je familielid en vrienden.
Daarom willen wij alles in het werk stellen om naast alle praktische regelingen ook jullie contacten zoveel als mogelijk via
alternatieve weg mogelijk te maken.
Wij onderzoeken momenteel om – indien u dit wenst – skype-verbindingen te realiseren, of via afspraak een telefonisch contact te organiseren
voor bewoners die zelf niet over een telefoon beschikken.

In bijlage alvast de praktische maatregelen,

Indien u nog bijkomende vragen zou hebben, kan u ons altijd bereiken op het algemene nummer 052/22.39.11

Wij dragen goed zorg voor onze bewoners. Deze ingrijpende maatregelen zijn noodzakelijk om hun optimaal
te beschermen.

Wij dank u van harte voor jullie begrip en medewerking in deze bijzondere omstandigheden.

Praktische maatregelen
Maatregelen Corona 16 maart
Maatregelen Corona 18 maart
Maatregelen Corona 20 maart

Welkom bij WZC Mariatroon

Mariatroon wil in de regio de referentie blijven die borg staat voor kwaliteit en professionaliteit. Hiervoor zetten onze teams van gedreven medewerkers en vrijwilligers zich dagelijks in. We streven ernaar dat elke bewoner de vraaggestuurde  en onderhandelende zorg- en dienstverlening ontvangt die beantwoordt aan zijn noden, wensen en verwachtingen.

Maak kennis met onze dienstverlening en neem alvast een verdere kijk op onze website!

Heb je vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Johan Vermoesen

algemeen directeur

Johan Vermoesen