Historiek

Timeline

12 dec 1466

1466

Oprichting klooster der Brigitinnen “Maria-troon” (enige dubbel-klooster in de zuidelijke Nederlanden).

19 mrt 1663

19 maart 1663

Congregatie van de Maricolen te Dendermonde gesticht door Anna Puttemans, een begijn, en Pater Herman, een Karmeliet. Deze periode (1600-1800) kenmerkte zich door de inzet van religieuzen in de zorg voor krankzinnigen.

12 dec 1784

1784

Op keizerlijk bevel definitief gesloten. Zusters Brigitinnen werden gedwongen het klooster te verlaten.

12 dec 1850

1850

Verkreeg de congregatie de terreinen van het afgeschafte Brigitinnen klooster “Maria-Troon” en vestigden de zusters Maricolen zich in dit huis.

12 dec 1914

1914

Eerste Wereldoorlog, Dendermonde in puin, moederhuis brandt af.

29 jan 1919

29 januari 1919

Moederhuis wordt overgebracht naar Lede. In Dendermonde heropbouw als woonhuis voor “bejaarden” onder de naam “Huize Mariatroon”.

12 dec 1970

Huize Mariatroon ontwikkelt zicht tot ‘bejaardentehuis met standing voor welstellende ongehuwde dames’.

12 dec 1984

1984

Nu ook voor zorgbehoevenden, echtparen en alleenstaande mannen of vrouwen. Voornamelijk de beau-monde neemt zijn intrek.

01 jan 2000

1 januari 2000

Zusters Maricolen dragen beheer over aan Broeders van Liefde. Het wordt, conform de overheidsopdracht geëxploiteerd als rust- en verzorgingstehuis.

12 dec 2003

2003

Een nieuw zorgstrategisch plan resulteert in een volledig nieuwe campus. Mensen die de professionele zorgen het meest nodig hebben krijgen alle voorrang.

12 dec 2008

2008

Ingebruikname nieuwbouw ‘serviceflats’ (latere ‘assistentiewoningen’)

12 dec 2012

2011-2014

Bouwwerken wzc, voorafgegaan door archeologisch onderzoek.

12 dec 2015

2013-2015

Intrek in vervangingsnieuwbouw en uitbreiding ‘woonzorgcentrum’

12 dec 2018

Heden

We schrijven verder geschiedenis…

Woonzorgcentrum Mariatroon Dendermonde historie

Archeologisch onderzoek

BAAC Vlaanderen

Antea group