Historiek

1466

Oprichting klooster der Brigitinnen “Maria-troon” (enige dubbel-klooster in de zuidelijke Nederlanden).

19 maart 1663

Congregatie van de Maricolen te Dendermonde gesticht door Anna Puttemans, een begijn, en Pater Herman, een Karmeliet. Deze periode (1600-1800) kenmerkte zich door de inzet van religieuzen in de zorg voor krankzinnigen.

1784

Op keizerlijk bevel definitief gesloten. Zusters Brigitinnen werden gedwongen het klooster te verlaten.

1850

Verkreeg de congregatie de terreinen van het afgeschafte Brigitinnen klooster “Maria-Troon” en vestigden de zusters Maricolen zich in dit huis.

1914

Eerste Wereldoorlog, Dendermonde in puin, moederhuis brandt af.

29 januari 1919

Moederhuis wordt overgebracht naar Lede. In Dendermonde heropbouw als woonhuis voor “bejaarden” onder de naam “Huize Mariatroon”.

Huize Mariatroon ontwikkelt zicht tot ‘bejaardentehuis met standing voor welstellende ongehuwde dames’.

1984

Nu ook voor zorgbehoevenden, echtparen en alleenstaande mannen of vrouwen. Voornamelijk de beau-monde neemt zijn intrek.

1 januari 2000

Zusters Maricolen dragen beheer over aan Broeders van Liefde. Het wordt, conform de overheidsopdracht geëxploiteerd als rust- en verzorgingstehuis.

2003

Een nieuw zorgstrategisch plan resulteert in een volledig nieuwe campus. Mensen die de professionele zorgen het meest nodig hebben krijgen alle voorrang.

2008

Ingebruikname nieuwbouw ‘serviceflats’ (latere ‘assistentiewoningen’)

2011-2014

Bouwwerken wzc, voorafgegaan door archeologisch onderzoek.

2013-2015

Intrek in vervangingsnieuwbouw en uitbreiding ‘woonzorgcentrum’

Heden

We schrijven verder geschiedenis…

Woonzorgcentrum Mariatroon Dendermonde historie

Archeologisch onderzoek

BAAC Vlaanderen

Antea group