Vrijwilligers

‘Je solidariteit tonen en er een warm gevoel voor terugkrijgen’

Wees welkom!

Je inzet is een belangrijke meerwaarde in de kwaliteit van leven en welbevinden van onze bewoners.

Een greep uit de mogelijkheden waarvoor je je kan engageren:

 • Ondersteuning bij de animatieactiviteiten
 • Begeleiden bij uitstappen bv. marktbezoek
 • Kamerbezoeken bij de bewoners
 • De krant voorlezen bij een bewoner op de kamer of in de leefruimte
 • Korte wandeling met de bewoner in de rolstoel in de eigen tuin, tot in de Brusselsestraat of …
 • Hulp bij leefgroepwerking bv. maaltijdbegeleiding
 • Boekenronde
 • Openhouden van de cafetaria
 • Boodschappen voor onze bewoners van de assistentiewoningen of het woonzorgcentrum

 • Kleine tuinklusjes, nestkastjes onderhouden,…

Nieuwe voorstellen of ideeën zijn welkom!

Wat bieden wij je:

 • Een betekenisvolle daginvulling met veel voldoening
 • Een onbetaalbare waardering door onze bewoners, directie en medewerkers
 • Aangename sfeer binnen een dynamische vrijwilligersgroep
 • Begeleiding en ondersteuning door de verantwoordelijke medewerkers
 • Jaarlijkse uitstap om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet
 • Vorming en Verzekering via Present

Naargelang je wens en de beschikbare tijd die je wil spenderen zoeken wij samen met jou naar een taak die je het meeste voldoening geeft. Samen stemmen we onze wederzijdse verwachtingen op elkaar af en leggen we dit vast in een overeenkomst.

Voor een eerste verkennend gesprek kan je contact opnemen met de verantwoordelijke van onze vrijwilligerswerking.
Tel: 052 22 39 11
Mail: MT.Lst.Vrijwilligers@mariatroon.broedersvanliefde.be