Woonzorgcentrum

‘Thuis zolang het kan, het woonzorgcentrum wanneer het niet meer lukt’

Doelgroep

Het woonzorgcentrum biedt zorg aan ouderen vanaf 65 jaar die omwille van een fysieke of mentale problematiek niet meer autonoom kunnen functioneren en waarbij verzorgen in het thuismilieu niet langer meer haalbaar is.

Opnameprocedure

De eerste stap is de aanmelding in het WZC. Voor informatie en/of inschrijving op de wachtlijst kan je best een afspraak maken met de opnameverantwoordelijke. Zij onderzoekt de zorgvraag en verzamelt alle gegevens die nodig zijn voor de inschrijving.

Wat brengt u mee bij een inschrijving :

 • de identiteitskaart;

 • klevertje van je ziekenfonds;

 • medische gegevens (KATZ-score)

Indien er een definitieve kamer vrijkomt, wordt de wachtlijst in chronologische volgorde geraadpleegd. Wanneer je in aanmerking komt, zal de opnameverantwoordelijke je verwittigen zodat samen met jou de opname praktisch gepland kan worden.

Kamers

Elke bewoner beschikt over een individuele kamer met een eigen sanitaire ruimte.

Alle kamers zijn 27m² groot en standaard uitgerust met een hoog-laag bed, een aangepaste zetel, een ruime kleerkast met ingebouwde koelkast, een flatscreen Tv-toestel, glas- en overgordijnen, een ophangsysteem voor kaders, een aansluiting voor telefoon en een aangepast oproepsysteem.

De sanitaire ruimte omvat een rolstoeltoegankelijke wastafel met kantelbare spiegel, een ingebouwde toiletkast en een verhoogd toilet met 2 stevige handgrepen.

Voor de verdere inrichting van de kamer kiezen wij er bewust voor om de bewoner de mogelijkheid te geven zijn/haar kamer verder in te richten met klein aangepast meubilair zonder evenwel de bewegingsruimte van zichzelf en onze zorgmedewerkers te beperken. Persoonlijke spullen en herinneringen maken van de kamer een eigen plaats waar men zich goed kan voelen.

Dendermonde Woonzorgcentrum Mariatroon verblijf
Dendermonde Woonzorgcentrum Mariatroon assistentiewoning

Dagprijs

Standaardkamer:   62,46 euro/dag

Residentiële opname in een woonzorgcentrum geeft recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dit is 135 euro per maand. Dit recht wordt voor de meeste bewoners automatisch geopend.
Door een residentiële opname kan  er ook recht geopend worden op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Voor meer info verwijzen wij graag door naar de website van de sociale bescherming.

Inbegrepen

 • Huisvesting
 • Maaltijden
 • Verzorging en verpleging
 • Animatie
 • Incontinentiemateriaal
 • Bedlinnen en overgordijnen
 • Onderhoud van de kamer
 • Kiné voor RVT gerechtigde bewoners (= zwaar zorgbehoevende)

 • Gebruik ingebouwde koelkast

Niet-inbegrepen

 • Dokters- en medicatiekosten
 • Ziekenhuisopname en onderzoeken
 • Vervoer
 • Kapper en pedicure
 • Persoonlijke was
 • Frisdranken en alcoholische dranken
 • Telefoonkosten
 • Abonnementskosten voor kranten of tijdschriften
 • Persoonlijke uitgaven bijvoorbeeld in de cafetaria

 • Huur tv-toestel (0,75 % van de ligdagprijs/dag = € 13 /maand)

Bij definitieve opname wordt er een voorschot en een huurwaarborg gevraagd ten belope van 30 maal de betreffende dagprijs. Zowel een overeenkomst als een interne afsprakennota zal je voor je opname worden overgemaakt. Hierin zijn alle contractuele bepalingen na te lezen.

Meer info?

Al onze informatiebrochures alsook een plan van de kamer en flat en een Katz-schaal zijn terug te vinden in onze downloads.

Woonzorgcentrum Mariatroon bewoners