Missie en opdrachtsverklaring

Mariatroon wil een open woonzorgcentrum zijn met christelijke inspiratie waar vanuit een liefdevolle grondhouding naar de medemens wordt gegaan.

Wij willen steeds alert blijven opdat dit woonklimaat uitnodigend zou werken om de zelfredzaamheid en geborgenheid van de ouder maximaal te behouden. Wij willen de integratie met de omgeving bevorderen.

Wij werken als mensen, met mensen en onder mensen op een manier die getuigt van

dynamisme, creativiteit, respect, en empathie. Mariatroon is een christelijk geïnspireerde voorziening die werkt vanuit de zin en de doelstellingen van de Broeders van Liefde.

Wij richten ons in eerste instantie naar zij die de zorgen het meest nodig hebben.

Hierbij willen wij de mensen in hun vertrouwde, lokale leefomgeving dienstbaar zijn.

We leveren maximale inspanningen om de persoonlijke behoeften van de bewoners in te vullen en hun autonomie, keuzevrijheid en privacy te respecteren.

Via een deskundigheidsbevorderende en zorgzame houding kunnen alle ouderen die een beroep doen op onze voorzieningen rekenen op een kwaliteitsvolle zorg– en dienstverlening.

Alle medewerkers ondersteunen elkaar vanuit hun eigen deskundigheid, ze vullen elkaar aan en werken als team aan dezelfde doelstellingen.

Vanuit een voortdurende reflectie komen we tot een kwaliteitsvolle omgang, waardoor wij op een innoverende manier de toekomst mee bepalen.

We benaderen de medemens, met wie we zorgend en begeleidend onderweg zijn en geven hem de ruimte voor eigen inbreng.

Alle medewerkers van Mariatroon werken vanuit deze visie.