Kwaliteitsbeleid

Binnen Mariatroon nemen wij de bewoner als uitgangspunt. Het is belangrijk om vinger aan de pols te houden omtrent alles wat kwaliteit aangaat.

Aan de hand van kwaliteitsindicatoren worden verschillende aspecten van zorg, veiligheid en leven in het woonzorgcentrum zoals o.a. doorligwonden, valincidenten, fysieke vrijheidsbeperking, medicatiegebruik, vroegtijdige zorgplanning, … op een gestandaardiseerde manier gemeten en uitgedrukt in een cijfer.

Een indicator is als het ware een thermometer die signaleert welke processen of resultaten moeten bijgestuurd worden. Het is een hulpmiddel naar kwaliteitsverbetering en uitbouw van een kwaliteitsbeleid.

De kwaliteitscoördinator bewaakt de opvolging van het kwaliteitsbeleid.
Zij ondersteunt alle diensten en medewerkers bij het opzetten, het uitwerken en het evalueren van verbeterprocessen.

In ons huis werken we met heel wat medewerkers samen om bewoners en hun familie met een zo warm mogelijke en professionele zorg te omringen. Dit vraagt overleg en vooral een goede spirit om dagdagelijks het beste van onszelf te geven.

De stem van de bewoner is daarom onmisbaar. Op periodieke tijdstippen organiseren wij per afdeling een gebruikersraad waarop ook familie en mantelzorgers uitgenodigd worden. Op deze overlegmomenten peilen we naar bekommernissen, meningen en suggesties van bewoners, familieleden en mantelzorgers over aangelegenheden met betrekking tot de algemene werking van het woonzorgcentrum.

Inspraak is voor ons belangrijk. De leuze “Je beleeft het hier … zoals thuis” is voor ons een bewust engagement.

Wij staan open voor individuele vragen, bedenkingen, bemerkingen, suggesties en klachten. Vanuit ons engagement willen wij deze leren kennen en oprecht zoeken naar een bevredigende oplossing. Wij zijn ervan overtuigd dat deze groeikansen bieden om onze werking nog verder te optimaliseren