Verkreeg de congregatie de terreinen van het afgeschafte Brigitinnen klooster “Maria-Troon” en vestigden de zusters Maricolen zich in dit huis.