Een nieuw zorgstrategisch plan resulteert in een volledig nieuwe campus. Mensen die de professionele zorgen het meest nodig hebben krijgen alle voorrang.