Animatie

Onze animatoren spelen in op de persoonlijke interesses van de bewoners om hun dag zinvol te besteden.
Op elke afdeling is een animator tewerkgesteld die instaat voor de organisatie en uitvoering van de verschillende activiteiten. Ook vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden om deze activiteiten mee te helpen begeleiden.

Wekelijks hangt de animatieplanning uit, je kan vrijblijvend aan deze activiteiten deelnemen. De activiteiten zijn aangepast aan de mogelijkheden van onze bewoners.
Enkele voorbeelden: turnuurtje, bingo, crea-activiteit, kookmoment, kaarten, petanque, snoezelbaden, krantenuurtje, op maandag bezoek aan de markt, contactkoor, fietsen…
Naast de wekelijkse activiteiten worden er ook grotere activiteiten georganiseerd zoals een uitstap naar Vlassenbroek, ontbijtbuffet, nieuwjaarsreceptie, modeshow…

Wanneer je graag leest kan je een boek ontlenen uit onze rijdende bibliotheek die tweewekelijks zijn ronde doet in de gang. Er zijn ook grootletterboeken en luisterboeken ter beschikking.

Woonzorgcentrum Dendermonde Mariatroon animatie