Communicatie en inspraak

Wij geloven sterk in een open communicatie.
Vier keer per jaar wordt er op iedere afdeling een gebruikersraad georganiseerd waar jij en je familieleden worden op uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst kan je advies uitbrengen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de algemene werking van het woonzorgcentrum. Deze vergadering wordt geleid door de animator van de afdeling waar je verblijft. Je ontvangt een verslag van deze bijeenkomst.

Ben je ergens minder tevreden over, dan kan je met uw suggestie of klacht terecht bij onze kwaliteitscoördinator. Zij zal je beluisteren en je een gepast antwoord formuleren.

Per seizoen ontvang je een intern uitgegeven krantje. Via ” ’t krantje ” word je geïnformeerd over de planning van de activiteiten, de jarigen, de nieuwe bewoners, de voorbije activiteiten …

Woonzorgcentrum Mariatroon communicatie