Medische en verpleegkundige zorgen

Een professioneel team van verzorgend en verplegend personeel verzekert je dag en nacht volgens je persoonlijke noden en met zoveel mogelijk behoud van je autonomie, een permanente verzorging en begeleiding. Je wordt bijgestaan bij de dagdagelijkse handelingen op het gebied van persoonlijke hygiëne, toiletbezoek en incontinentie, maaltijdgebeuren, medicatiebeheer en toediening, wondzorg…

Je kan uw eigen huisarts behouden. Wanneer je huisarts niet ter beschikking is raadplegen wij de huisarts van wacht. Wij werken ook samen met dokter Christel Segers die in onze voorziening aangesteld is als coördinerend en raadgevende arts (CRA) en de directie en verpleegteams met raad en daad bijstaat omtrent medische aangelegenheden.

Al uw medische, verpleegkundige en paramedische richtlijnen en de uitvoering ervan worden in samenspraak met jou geregistreerd in een individueel zorgplan. Wij staan in voor het bestellen, bewaren en toedienen van je geneesmiddelen. Wekelijks kan je gebruik maken, al dan niet met begeleiding, van een bad of douche.

Familie en vrienden kunnen betrokken blijven in je zorg en dagelijkse leven. Het woonzorgcentrum wordt jouw huis en daar horen zij ook bij. Zij kennen je noden en behoeften als geen ander. Wanneer zij willen mee participeren in je zorg zien wij hen graag in overleg met de verantwoordelijken bijtreden in je welzijn.

Woonzorgcentrum Dendermonde Mariatroon medische zorgen