Kinesitherapie en ergotherapie

Onze kinesitherapeuten streven naar het behoud of de verbetering van je mobiliteit. Zij stimuleren en onderhouden je fysieke mogelijkheden teneinde je comfort en zelfredzaamheid te verbeteren. De behandelingen worden individueel toegediend op medisch voorschrift.

Wanneer je RVT-bewoner bent, is de kinesitherapie inbegrepen in de ligdagprijs en zal de kinesitherapeut die tewerkgesteld is in onze voorziening je kiné toedienen. Wanneer je ROB- bewoner bent, kan je beroep doen op een zelfstandig kinesitherapeut naar keuze. Je dient het remgeld zelf te betalen voor de geleverde diensten. De indeling in ROB- en RVT- bewoners wordt gemaakt op basis van de zorggraad en datum van opname.

Onze ergotherapeuten ondersteunen je in je dagelijkse activiteiten om zo autonoom mogelijk te kunnen blijven functioneren. Zij leren je hoe je met een bepaalde beperking activiteiten op een aangepaste manier kan blijven uitvoeren. Daarbij wordt eventueel gebruikt gemaakt van hulpmiddelen. Zij staan ook in voor de opvolging van alle aspecten van de comfortzorg en zijn nauw betrokken bij de animatiewerking.

Woonzorgcentrum Dendermonde Mariatroon kinesitherapie