Dementie

Belevingsgerichte zorg staat centraal in onze dienstverlening.

In het bijzonder willen wij onze bewoners met dementie als volwaardige personen blijven benaderen. Sleutelwoorden zijn respect, erkenning en vertrouwen.

Hiervoor gaan we in dialoog met de bewoner en zijn omgeving, we houden rekening met zijn gewoontes, levensverhaal, wensen, zijn fase van dementie, zijn mogelijkheden en de beleving van zijn situatie.
Hierbij bieden we een gestructureerde, geborgen en veilige omgeving aan.

Op deze manier streven we ernaar de kwaliteit van leven voor onze bewoners met dementie zo hoog mogelijk te houden.


dementie