Referente functies

Binnen ons zorgteam zijn er medewerkers die een uitgebreide opleiding genoten hebben betreffende specifieke zorg. Zij zijn gespecialiseerd in een bepaald zorgdomein en nemen het vakinhoudelijke beheer rond dit domein ondersteunend, adviserend en coachend op. Zij stellen hun expertise en deskundig advies ter beschikking van de bewoner, zijn familie en alle medewerkers binnen onze voorziening.