Pastorale zorg

Vanuit de traditie wordt de voorziening gedragen door christelijke waarden met respect voor de eigen levensvisie van elke bewoner. In de voorziening bestaat de mogelijkheid om wekelijks een misviering bij te wonen. Wij besteden vanuit onze bezieling veel aandacht aan de kerkelijke gebeurtenissen en feestdagen.

Wij wensen echter duidelijk open te staan voor iedereen. Ieders filosofische, politieke en godsdienstige opvatting wordt gerespecteerd.

Bij een andere godsdienst of overtuiging is men steeds vrij een eigen geestelijke begeleider of raadsman te ontvangen.

Dendermonde Woonzorgcentrum Mariatroon zorg