Vroegtijdige zorgplanning

De beslissing nemen om te verhuizen naar een woonzorgcentrum is niet zo vanzelfsprekend. Het is een sleutelmoment in de laatste etappe van een levenslange reis. Gezondheid kan niet voorspeld worden…

Vroegtijdige zorgplanning is een proces waarbij de bewoner, in overleg met zijn naasten en zorgverleners, op voorhand, wensen en keuzes kan formuleren over de manier waarop er voor hem of haar gezorgd dient te worden op het moment dat de bewoner het zelf niet meer kenbaar kan maken.

In het kader van vroegtijdige zorgplanning willen we samen met de bewoner uitklaren wat hij of zij nog belangrijk vindt in het leven. Onze nadruk ligt hierbij op een relationeel bewonersgericht proces waarin onderhandelende zorg centraal staat.

Vroegtijdige zorgplanning kan zich vertalen in een wilsverklaring of registratie van welbepaalde keuzes.

Woonzorgcentrum Mariatroon belevingsgerichte zorg